PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. - vedúca oddelenia
hra na klavíri
 
 
doc. Jana Škvarková, ArtD.
hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Xénia Egedová, ArtD.
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Ľubomír Richter
korepetície
 
 
Mgr. Natália Serdyuková
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Martin Kašša
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. Helena Miklošíková, PhD.
hra na klavíri, korepetície
 
 
MgA. Matej Arendárik, ArtD.
korepetície
 
 
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD.
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. Marta Oláhová
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Zuzana Kurtulíková
hra na klavíri, korepetície
 
 
Mgr. art. Jana Pondelíková
hra na klavíri, korepetície
 
 
František Kubiš
korepetície
 
 
Mgr. art. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art.
hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Zuzana Sochuľáková
hra na klavíri
 
 
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Mária Opánska
hra na klavíri
 
 
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
korepetície
 
 
Mgr. Aleš Solárik, ArtD.
hra na klavíri
 
 
Viera Horváthová
hra na klavíri, pedagogicko-umelecká prax