Oddelenie korepetícií a povinného predmetu hra na klavíri

Oddelenie korepetícií a povinného predmetu hra na klavíri

Korepetície a povinný predmet hra na klavíri

PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. - vedúca oddelenia
hra na klavíri
doc. Jana Škvarková, ArtD.
hra na klavíri
Mgr. art. Xénia Egedová, ArtD.
korepetície
Mgr. art. Ľubomír Richter
korepetície
Mgr. Natália Serdyuková
hra na klavíri, korepetície
Mgr. Klaudia Pôbišová
hra na klavíri, korepetície
Mgr. art. Štefánia Kisová
hra na klavíri
MgA. Matej Arendárik, ArtD.
korepetície
Mgr. art. Anna Burdová, PhD.
korepetície
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD.
hra na klavíri, korepetície
Mgr. Marta Oláhová
hra na klavíri, korepetície
František Kubiš
korepetície
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
hra na klavíri, korepetície
doc. Eva Cáhová, ArtD.
hra na klavíri, korepetície
Mgr. Aleš Solárik, ArtD.
hra na klavíri
Viera Horváthová
hra na klavíri, pedagogicko-umelecká prax