Oddelenie strunových a sláčikových nástrojov

Oddelenie strunových a sláčikových nástrojov

8229 Q 06 hudba - hra na gitare, cimbale, husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale

 
 
Mgr. art. Jozef Vohár - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia,
komorná hra, pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. 
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia,
interpretačný seminár
 
 
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Natália Lugovkina
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
MgA. Jan Juřík
hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Mgr. art. Dušan Radič
hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odboru štúdia - hra na husliach,
pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax, 
komorná hra, hra v súbore
 
 
Mgr. art. Daniela Szegho, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na violončele, pedagogika hlavného odboru štúdia,
metodika hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
 
 
Róbert Ragan
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia,
komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Mgr. art. Milan Maťaš
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy
 
 
doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia,
metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
interpretačný seminár
 
 
Mgr. art. Samira Hammadová
hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy, ladenie
 
 
Mgr. art. Ján Šufliarský
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia,
pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra,
metodika vyučovania hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia