Skladba, dirigovanie, cirkevná hudba

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov

8229 Q 01 hudba - skladba

8229 Q 02 hudba - dirigovanie

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

 
 
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD.
vedúca predmetovej komisie
náuka o harmónii, hudobno-teoretická analýza skladieb,
hudobné formy a analýza skladieb, náuka o hudobných formách,
náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru,
základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 
 
Mgr. Iva Nábělková
dejiny hudby, náuka o harmónii, základná hudobná náuka
a náuka o hudobných nástrojoch, náuka o hudobných formách,
rozbor umeleckých diel hlavného odboru, estetický seminár, estetika umenia
 
 
Mgr. art. Štefánia Kisová
dejiny hudby
 
 
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
náuka o hudbe
 
 
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
sluchová analýza, základy dirigovania, kompozičné techniky hudby
20. storočia, hlavný odbor štúdia - dirigovanie, hlavný odbor štúdia - skladba,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra partitúr a klavírnych výťahov,
inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigentská prax, dirigovanie,
zborový spev
 
 
Ing. Mgr. Pavol Katreniak
akustika
 
 
Mgr. Mária Opánska
dejiny hudby, náuka o hudbe, sluchová analýza
 
 
Mgr. art. Jana Pondelíková
sluchová analýza, informatika v umení, hlavný odbor štúdia - skladba,
inštrumentácia a aranžovanie skladieb, skladba
 
 
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
hlavný odbor štúdia - dirigovanie zboru,
dirigentská prax, hra na klavíri, zborový spev