Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. - vedúci odboru
hlavný odbor štúdia – spev
 
 
Mgr. art. Jana Oľhová
hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo,
umelecká prax interná, umelecký prednes
 
 
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak
hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo,
umelecká prax interná
 
 
Mgr. art. Daniel Výrostek
umelecký prednes, práca pred kamerou a mikrofónom, javisková reč, moderovanie
 
 
Mgr. art. Dominika Výrostek Misárová
hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo
 
 
Mgr. art. Gabriela Janková
hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo,
umelecký prednes, umelecká prax verejná, javisková reč
 
 
Mgr. art. Ivana Kováčová
hlavný odbor štúdia - herectvo, javisková reč, umelecký prednes
 
 
Mgr. art. Boris Kováč
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
dejiny divadla,  javisková reč, rozbor drámy, estetika dramatického umenia,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia - herectvo, interpretačný seminár,
umelecký prednes, základy herectva, metodika hlavného odboru štúdia - herectvo,
didaktika hlavného odboru štúdia - herectvo
 
 
Mgr. art. Mária Danadová
hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecká prax interná, 
pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo
 
 
Mgr. art. Ivana Kurtulíková
hlavný odbor štúdia - spev
 
 
Terézia Králiková, DiS. art.
hlavný odbor štúdia – spev, ansámblový spev, šansón
 
 
Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
fyziológia a hygiena hlasového/pohybového aparátu
 
 
Mgr. art. Petra Mokrá
hlavný odbor štúdia - tanec
 
 
Mgr. Jitka Turčanová
hlavný odbor štúdia - tanec, javiskový pohyb
 
 
Mgr. art. Michaela Šeligová
hlavný odbor štúdia - tanec
 
 
Mgr. art. Filip Hajduk
pantomíma, javiskový pohyb
 
 
Mgr. art. Anna Ciganocová
hlavný odbor štúdia – spev, šansón
 
 
Mgr. art. Lucia Kaššová
hlavný odbor štúdia - spev
 
 
Mgr. art. Andrea Kirschová
hlavný odbor štúdia - spev