Pedagógovia

8226 Q hudobno-dramatické umenie

 
Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. - vedúci predmetovej komisie
hlavný odbor štúdia – spev
Mgr. art. Jana Oľhová
hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak
hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, umelecká prax interná
Mgr. art. Daniel Výrostek
hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecký prednes, umelecká prax verejná, práca pred kamerou a mikrofónom, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, moderovanie
Mgr. art. Juraj Smutný
hlavný odbor štúdia – herectvo
Mgr. art. Gabriela Janková
hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecký prednes, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, umelecká prax interná, javisková reč
Mgr. art. Ivana Kováčová
hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecká prax interná, umelecký prednes
Mgr. art. Veronika Zelinová
pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
dejiny divadla,  javisková reč, rozbor drámy, estetika dramatického umenia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia - herectvo, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia - herectvo, interpretačný seminár, umelecký prednes
Mgr. art. Mária Danadová
hlavný odbor štúdia - herectvo
Mgr. art. Ivana Kurtulíková
hlavný odbor štúdia - spev
Terézia Králiková, DiS. art.
hlavný odbor štúdia – spev, ansámblový spev, šansón
Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
fyziológia a hygiena hracieho/pohybového aparátu
Mgr. art. Petra Mokrá
hlavný odbor štúdia - tanec (ľudový tanec)
Mgr. Jitka Turčanová
hlavný odbor štúdia - tanec (džezový tanec), javiskový pohyb
Mgr. art. Michaela Nezvalová
hlavný odbor štúdia - tanec (džezový tanec)
Mgr. art. Filip Hajduk
pantomíma, javiskový pohyb