Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Pedagógovia

#

8226 Q hudobno-dramatické umenie

 

Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. - vedúci predmetovej komisie hlavný odbor štúdia – spev
Mgr. art. Jana Oľhová hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, umelecká prax interná
Mgr. art. Daniel Výrostek hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecký prednes, umelecká prax verejná, práca pred kamerou a mikrofónom, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, moderovanie
Mgr. art. Juraj Smutný hlavný odbor štúdia – herectvo
Mgr. art. Gabriela Janková hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecký prednes, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, umelecká prax interná, javisková reč
Mgr. art. Ivana Kováčová hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecká prax interná, umelecký prednes
Mgr. art. Veronika Zelinová pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. dejiny divadla,  javisková reč, rozbor drámy, estetika dramatického umenia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia - herectvo, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia - herectvo, interpretačný seminár, umelecký prednes
Mgr. art. Mária Danadová hlavný odbor štúdia - herectvo
Mgr. art. Michaela Kraus hlavný odbor štúdia - spev
Mgr. art. Ivana Kurtulíková hlavný odbor štúdia - spev
Terézia Králiková, DiS. art. hlavný odbor štúdia – spev, ansámblový spev, šansón
Mgr. Soňa Kremnická, PhD. fyziológia a hygiena hracieho/pohybového aparátu
Mgr. art. Petra Mokrá hlavný odbor štúdia - tanec (ľudový tanec)
Mgr. Jitka Turčanová hlavný odbor štúdia - tanec (džezový tanec), javiskový pohyb
Mgr. art. Katarína Ščasná hlavný odbor štúdia - tanec (klasický tanec)
Mgr. art. Michaela Nezvalová hlavný odbor štúdia - tanec (džezový tanec)
Mgr. art. Filip Hajduk pantomíma, javiskový pohyb