Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Pedagógovia

#
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. -  vedúca predmetovej komisie náuka o harmónii, hudobno-teoretická analýza skladieb, hudobné formy a analýza skladieb, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Mgr. Iva Nábělková dejiny hudby, náuka o harmónii, základná hudobná náuka  a náuka o hudobných nástrojoch, náuka o hudobných formách, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, estetický seminár, estetika umenia
Mgr. art. Štefánia Kisová dejiny hudby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. náuka o hudbe
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. sluchová analýza, základy dirigovania, kompozičné techniky hudby 20. storočia
Ing. Mgr. Pavol Katreniak akustika
Mgr. Mária Opánska dejiny hudby, náuka o hudbe, sluchová analýza
Mgr. Eva Lauková náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Mgr. art. Anna Burdová, PhD. sluchová analýza
Mgr. art. Jana Pondelíková sluchová analýza, informatika v umení