Pedagógovia

 

 
 
prof. Mária Tomanová, ArtD. - vedúca odboru
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, operné herectvo
 
 
Mgr. Stanislav Matis
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Lucia Kaššová
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia,
spev notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Miroslava Pastorková-Kiseľová, PhD.
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia,
metodika, interpretačný seminár
 
 
Mgr. art. Patrícia Macák Solotruková
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
PaedDr. Ľuboš Kovačech
javisková reč