Pedagógovia

Tanec

8227 Q tanec

Mgr. art. Jana Magicová
vedúca odboru tanca, hlavný odbor štúdia - klasický tanec, ľudový tanec
Mgr. art. Michaela Nezvalová
hlavný odbor štúdia - klasický tanec, charakterový tanec, tanec s partnerom, vyučovacia prax
Mgr. art. Petra Mokrá
hlavný odbor štúdia - ľudový tanec, umelecká prax ľudového tanca, metodika výučby tanca
Mgr. art. Zuzana Andelová
hlavný odbor štúdia - klasický tanec, umelecká prax klasického tanca
Lucia Bielik, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - moderný tanec, rozbor umeleckých diel, tanec s partnerom
Bc. Michaela Šeligová
hlavný odbor štúdia - moderný tanec, rozbor umeleckých diel, umelecká prax moderného tanca
Mgr. Jitka Turčanová
dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca, javiskový pohyb
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
dejiny divadla
Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
fyziológia a hygiena pohybového aparátu