Pedagógovia

 

 
 
Mgr. art. Jana Magicová - vedúca odboru
hlavný odbor štúdia - ľudový tanec, vyučovacia prax, umelecká prax ľudového tanca
 
 
Mgr. art. Michaela Nezvalová
hlavný odbor štúdia - klasický tanec, umelecká prax klasického tanca
 
 
Mgr. art. Petra Mokrá
charakterový tanec, rozbor umelecký diel
 
 
Mgr. art. Zuzana Andelová
hlavný odbor štúdia - klasický tanec, tanec s partnerom, 
umelecká prax klasického tanca
 
 
Lucia Bielik, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - moderný tanec
 
 
Mgr. art. Michaela Šeligová
hlavný odbor štúdia - moderný tanec, tanec s partnerom, javiskový pohyb,
umelecká prax moderného tanca
 
 
Mgr. Jitka Turčanová
dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca, javiskový pohyb
 
 
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
dejiny divadla
 
 
Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
fyziológia a hygiena pohybového aparátu