Kontakt

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/412 32 14
Fax: 048/415 55 59
GSM: 0907 852 827

VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
Tel: 048/412 46 56
E-mail: director@konzervatoriumbb.sk

Štatutárny zástupca riaditeľa, zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba, spev a mimoškolskú činnosť
Mgr. art. Peter Sochuľák
Tel: 048/412 32 14
E-mail: peter.sochulak@konzervatoriumbb.sk

Zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore tanec a  hudobno-dramatické umenie, pre všeobecno-vzdelávacie predmety a hudobno-teoretické odborné predmety
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
Tel: 048/412 32 14
E-mail: rdk@konzervatoriumbb.sk - úradné hodiny

Zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte
PaedDr. Eva Aláčová
Tel: 048/415 23 81
Fax: 048/415 55 64
E-mail: eva.alacova@konzervatoriumbb.sk

KOORDINÁTORI:

Výchovná poradkyňa
Mgr. Mária Gálová
Tel: 048/412 32 14
E-mail: maria.galova@konzervatoriumbb.sk

Koordinátor prevencie drogových závislostí
Mgr. Zoja Bordáčová
Tel: 048/412 32 14
E-mail: zoja.bordacova@konzervatoriumbb.sk

TECHNICKO-EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Informatik
Mgr. Martin Špinder
Tel: 048/412 32 14
E-mail: spinder@konzervatoriumbb.sk

Hospodárka
Marta Buckulčíková
Tel 1: 048/412 32 14
Tel 2: 048/412 46 56
Fax: 048/415 55 59
GSM: 0907 852 827
E-mail: konzerva@konzervatoriumbb.sk

Študijné oddelenie
Mgr. Jarmila Giničová
Tel 1: 048/412 32 14
Tel 2: 048/412 46 56
Fax: 048/415 55 59
GSM: 0907 852 827
E-mail: studijne@konzervatoriumbb.sk

Personálne a mzdové oddelenie
Alexandra Kováčová
Tel: 048/412 32 14
E-mail: pam@konzervatoriumbb.sk

Školská jedáleň
Veronika Hrončeková
GSM: 0907 227 893
E-mail: jedalen@konzervatoriumbb.sk