Nová stránka už za 12 dní! ;-)

2. kolo prijímacích skúšok

#

Riaditeľ Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici rozhodol, že sa vykonajú prijímacie talentové skúšky v ďalšom termíne - 18. jún 2019 pre nenaplnený počet miest pre tieto študijné odbory a zamerania:

8227 Q tanec

8227 Q 01 skladba

8229 Q 02 dirigovanie

8229 Q 03 hra na klavíri

8229 Q 04 hra na organe

Prihlášku na prijímacie skúšky treba doručiť na adresu školy najneskôr do 10. júna 2019

Kritériá pre prijímacie skúšky

Úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019

#

Odbory

#

Koncert muzikálových a populárnych piesní

  • 19.06.2019

19. jún 2019 o 18:00, koncertná sála konzervatória


Štúrovci

  • 23.06.2019

23. jún 2019 o 17:00, koncertná sála konzervatória


FotoGaléria

#
Orchestrálny absolventský koncert

Orchestrálny absolventský koncert

13. máj 2019, Robotnícky dom

Koncert žiakov odboru tanec

Koncert žiakov odboru tanec

Aula Slovenskej zdravotníckej univerzity, 17. december 2015

Absolventský koncert žiakov odboru tanec

Absolventský koncert žiakov odboru tanec

5. jún 2015

Koncert žiakov odboru tanec

Koncert žiakov odboru tanec

5. máj 2015

img

pedagógov

99

img

študentov

223

img

tried

10

img

odborov

11

Aktuálne

#
Spustenie novej webovej stránky

Úspešne sme spustili prvú verziu novej webovej stránky našej školy. Na finalizácií ešte stále pracujeme v plnom nasadení a pripr...