Čo všetko u nás môžete študovať?

Študijné odbory

  • Domov
  • Študijné odbory
Hudobno-dramatické umenie

Hudobno-dramatické umenie

Herectvo je hlavný odbor štúdia umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, v ktorom pedagógovia vyučujú žiaka nadaného výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, aby bol schopný profesionálne...

Zobraziť viac
Tanec

Tanec

Klasický tanec je hlavný odbor štúdia odboru tanec. Predmet klasický tanec rozvíja u žiakov tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonickému fyzickému rozvo...

Zobraziť viac
Predmetové komisie

Predmetové komisie

Zobraziť viac