Školská jedáleň

Prajeme Vám dobrú chuť. Zmena na jedálnom lístku je vyhradená.

Platby za stravu uhrádzajte vopred s dostatočným predstihom na účet:SK3881800000007000395016 Banka:SPSRSKBA

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše číslo v stravovacom systéme (čo je číslo, ktoré zadávate na tejto stránke ako login) a nie čísla mesiacov, rokov, rodné čísla a podobne! Vaša platba vtedy nie je identifikovaná. Do poznámky v bankovom prevode uvádzajte vaše priezvisko, meno, počet obedov a večerí ktoré si predplácate.

 

žiaci konzervatória - Obed 2,88 € - Večera 2,88 €

žiaci evanjelického gymnázia do 15 rokov - Obed 2,61 €

žiaci evanjelického gymnázia nad 15 rokov - Obed 2,88 €

zamestnanci konzervatória - Obed 1,4 € - Večera 1,4 €

zamestnanci evanjelického gymnázia - Obed 1 €

cudzí stravníci - Obed 5,57 €

Upozornenie! Pri zmene hesla nepoužívajte diaktritiku (dĺžne a mäkčene)!

 

Výdajná školská jedáleň - kontaktovať v čase 10:00-11:30, 15:00-16:00
Janette Leitlová
Tel: +421 902 105 808
E-mail: jedalen@konzervatoriumbb.sk

 

Objednávanie stravy

link na web

link na web z priestorov konzervatória