Školská jedáleň

Prajeme Vám dobrú chuť. Zmena na jedálnom lístku je vyhradená.

Platby za stravu uhrádzajte vopred s dostatočným predstihom na účet:SK3881800000007000395016 Banka:SPSRSKBA

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše číslo v stravovacom systéme (čo je číslo, ktoré zadávate na tejto stránke ako login) a nie čísla mesiacov, rokov, rodné čísla a podobne! Vaša platba vtedy nie je identifikovaná. Do poznámky v bankovom prevode uvádzajte vaše priezvisko, meno, počet obedov a večerí ktoré si predplácate.

Ceny:
žiaci konzervatória - Obed 1,68 € - Večera 1,68 €

žiaci evanjelického gymnázia do 15 rokov - Obed 1,91 €

žiaci evanjelického gymnázia nad 15 rokov - Obed 1,68 €

zamestnanci konzervatória - Obed 1 € - Večera 1 €

cudzí stravníci - Obed 3,54 €

 

Upozornenie! Pri zmene hesla nepoužívajte diaktritiku (dĺžne a mäkčene)!

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle + 421 48 412 32 14

e-mail: jedalen@konzervatoriumbb.sk

 

Objednávanie stravy

link na web

link na web z priestorov konzervatória