Voľné pracovné miesta

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta

riaditeľa/riaditeľky Konzervatória Jána Levoslava Bellu

Skuteckého 27, 974 01  Banská Bystrica

 

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) zverejňuje predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici z dôvodu ukončenia funkčného obdobia.

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. vyhlásenie výberového konania je zverejnené na webovom sídle zriaďovateľa a na webovom sídle Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica, súčasne bude zverejnené aj na webovom sídle školy. 

Podrobné informácie k predpokladom a podmienkam výberového konania sú uvedené v nasledujúcom liste predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.