Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Oddelenie korepetícií a povinného predmetu hra na klavíri

#

Korepetície a povinný predmet hra na klavíri

PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. - vedúca oddelenia hra na klavíri
doc. Jana Škvarková, ArtD. hra na klavíri
Mgr. art. Xénia Egedová, ArtD. korepetície
Mgr. art. Ľubomír Richter korepetície
Mgr. Natália Serdyuková hra na klavíri, korepetície
Mgr. Klaudia Pôbišová hra na klavíri, korepetície
Mgr. art. Štefánia Kisová hra na klavíri
MgA. Matej Arendárik, ArtD. korepetície
Mgr. art. Anna Burdová, PhD. korepetície
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD. hra na klavíri, korepetície
Mgr. Marta Oláhová hra na klavíri, korepetície
František Kubiš korepetície
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová hra na klavíri, korepetície
doc. Eva Cáhová, ArtD. hra na klavíri, korepetície
Mgr. Aleš Solárik, ArtD. hra na klavíri
Viera Horváthová hra na klavíri, pedagogicko-umelecká prax