{#662
 +"id": 274
 +"owner_system_user_id": 263
 +"created_at": "2018-12-04 11:46:16"
 +"title": "Oddelenie hudobno-teoretických predmetov, cirkevnej hudby, skladby a dirigovania"
 +"sub_title": ""
 +"keywords": ""
 +"description": ""
 +"is_translated": 1
 +"system_file_image_id": null
 +"cms_site_type_code": "SITE"
 +"cms_site_sub_type_code": "OUTLINE"
 +"structure_id": 295
 +"parent_id": 294
 +"is_default": 1
 +"redirect_url": null
 +"uniq_id": null
 +"uniq_id_suffix": null
 +"file_name": null
 +"display_name": null
 +"owner_system_file_uniq_id": null
 +"owner_system_file_uniq_id_suffix": null
 +"owner_system_file_name": null
 +"boxes": array:1 [
  0 => {#541
   +"id": 1329
   +"cms_site_id": 274
   +"title": "Oddelenie hudobno-teoretických predmetov, cirkevnej hudby, skladby a dirigovania"
   +"cms_global_box_id": null
   +"params": null
   +"code": "TEXT"
   +"system_file_image_id": null
   +"uniq_id": null
   +"uniq_id_suffix": null
   +"rand_id": null
   +"file_name": null
   +"file_type": null
   +"content": """
    <h3>Oddelenie hudobno-teoretických predmetov</h3>\n
    <h3>8229 Q 01 hudba - skladba</h3>\n
    <h3>8229 Q 02 hudba - dirigovanie</h3>\n
    <h3>8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba</h3>\n
    <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">\n
    <tbody>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a href="mailto:%20eva.miskovicova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. -  vedúca predmetovej komisie</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>náuka o harmónii, hudobno-teoretická analýza skladieb, hudobné formy a analýza skladieb, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a href="mailto:%20iva.nabelkova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Iva Nábělková</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>dejiny hudby, náuka o harmónii, základná hudobná náuka  a náuka o hudobných nástrojoch, náuka o hudobných formách, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, estetický seminár, estetika umenia</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:stefania.kisova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. art. Štefánia Kisová</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>dejiny hudby</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:maria.strenacikova@konzervatoriumbb.sk">PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>náuka o hudbe</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:katarina.korenova@konzervatoriumbb.sk">PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>sluchová analýza, základy dirigovania, kompozičné techniky hudby 20. storočia, hlavný odbor štúdia - dirigovanie, hlavný odbor štúdia - skladba, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra partitúr a klavírnych výťahov, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigentská prax, dirigovanie, zborový spev</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:pavol.katreniak@konzervatoriumbb.sk">Ing. Mgr. Pavol Katreniak</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>akustika</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:maria.opanska@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Mária Opánska</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>dejiny hudby, náuka o hudbe, sluchová analýza</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:eva.laukova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Eva Lauková</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:anna.burdova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. art. Anna Burdová, PhD.</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 50%;">\n
    <h6>sluchová analýza</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:jana.pondelikova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. art. Jana Pondelíková</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>sluchová analýza, informatika v umení, hlavný odbor štúdia - skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, skladba</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:miroslava.matisova@konzervatoriumbb.sk">PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová</a></h6>\n
    </td>\n
    <td style="width: 50%;">\n
    <h6>hlavný odbor štúdia - dirigovanie zboru, dirigentská prax, hra na klavíri, zborový spev</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    </tbody>\n
    </table>
    """
  }
 ]
 +"parent_sites": array:2 [
  0 => {#615
   +"this_order": 5
   +"title": "Predmetové komisie"
   +"title_short": ""
   +"sub_title": ""
   +"keywords": ""
   +"description": ""
   +"cms_site_id": 273
   +"created_at": "2018-12-04 11:45:28"
   +"owner_system_user_id": 263
   +"url": "/studijne-odbory/predmetove-komisie/"
   +"system_file_image_id": 1495
   +"parent_id": 215
   +"id": 294
   +"is_default": 1
   +"cms_site_type_code": "SECTION"
   +"cms_site_sub_type_code": "TEXT"
   +"url_link": null
   +"new_window": null
   +"uniq_id": "6f550be9d82d55362"
   +"uniq_id_suffix": "5d28d9edf126b"
   +"file_name": "orchestra.jpg"
   +"file_type": "image/jpeg"
   +"current": 1
  }
  1 => {#567
   +"this_order": 2
   +"title": "Študijné odbory"
   +"title_short": ""
   +"sub_title": "Čo všetko u nás môžete študovať?"
   +"keywords": ""
   +"description": ""
   +"cms_site_id": 201
   +"created_at": "2018-10-11 13:10:14"
   +"owner_system_user_id": 262
   +"url": "/studijne-odbory/"
   +"system_file_image_id": 507
   +"parent_id": null
   +"id": 215
   +"is_default": 1
   +"cms_site_type_code": "SECTION"
   +"cms_site_sub_type_code": "LIST"
   +"url_link": null
   +"new_window": null
   +"uniq_id": "f610ee3ea5cb58757"
   +"uniq_id_suffix": "5bc5ae40e7e7c"
   +"file_name": "violin-374096_1920.jpg"
   +"file_type": "image/jpeg"
   +"current": 1
  }
 ]
 +"custom_title_extension": " | Predmetové komisie"
}