Školské účty

ZRPŠ

SK40 0200 0000 0044 2744 8312

Poznámka: priezvisko žiaka a trieda

Jednorázovo 40 €

 

 

ISIC

SK40 0200 0000 0044 2744 8312

Poznámka: priezvisko žiaka a trieda

 

Nová ISIC karta 22 €

ISIC známka 10 €

Duplikát ISIC karty 12 €