O nás

Neklasifikovanie predmetov z dôvodu prerušenia vyučovania

Neklasifikovanie predmetov z dôvodu prerušenia vyučovania

Zobraziť viac
Tlačivá

Tlačivá

Zobraziť viac
Rada školy

Rada školy

Zobraziť viac
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Zobraziť viac
Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

Zobraziť viac
Školský poriadok

Školský poriadok

Zobraziť viac
Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Zobraziť viac
Dis. art.

Dis. art.

Zobraziť viac
Odpis vysvedčení a dokladov o vzdelaní

Odpis vysvedčení a dokladov o vzdelaní

Zobraziť viac
Počet obsadených a voľných miest (prijímacie konanie) pre šk. rok 2020/2021

Počet obsadených a voľných miest (prijímacie konanie) pre šk. rok 2020/2021

Zobraziť viac