Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Rada školy

#

Mgr. Dáša Gajdošová - oddelenie financií, Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Stanislav Riša - oddelenie školstva a mládeže, Banskobystrický samosprávny kraj
PhDr. Rudolf Hromada - za zamestnávateľov - riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici
MUDr. Ján Šulaj, PhD. - poslanec, Banskobystrický samosprávny kraj
Duška Elizabeth Rajčanová – žiak
Mgr. art. Henrich Lehotský  – pedagogický zamestnanec
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. – pedagogický zamestnanec
Marta Buckulčíková – nepedagogický zamestnanec
Valerián Lasab – volený zástupca rodičov
Stanislav Rezník – volený zástupca rodičov
RNDr. Dušan Dírer – volený zástupca rodičov