Rada školy

Rada školy

Mgr. Ivo Petrík – predseda rady školy, volený zástupca rodičov

Ing. Denisa Balkovská – volený zástupca rodičov

Branislav Daubner – volený zástupca rodičov

Veronika Gašperanová – žiačka

Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD.  – pedagogický zamestnanec

Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. – pedagogický zamestnanec

PhDr. Tatiana Vohárová – nepedagogický zamestnanec

Ing. Alena Píšová - oddelenie rozpočtu a financovania, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Stanislav Riša - odbor školstva, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Mgr. art. Viera Dubačová - poslankyňa, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. - za zamestnávateľov