Rada školy

Rada školy

Ing. Alena Píšová - oddelenie financií, Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Stanislav Riša - oddelenie školstva a mládeže, Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. - za zamestnávateľov
MUDr. Katarína Belicová - poslankyňa, Banskobystrický samosprávny kraj
Duška Elizabeth Rajčanová – žiačka
Mgr. art. Henrich Lehotský  – pedagogický zamestnanec
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. – pedagogický zamestnanec
Marta Buckulčíková – nepedagogický zamestnanec
Valerián Lasab – volený zástupca rodičov
Mgr. Ivo Petrík – volený zástupca rodičov
Adriana Drugová – volený zástupca rodičov